23 lutego 2019 Imieniny obchodzą Bądzimir, Damian, Florentyn, Łazarz, Piotr, Romana, Roma, Seweryn

Popup

moja mała ojczyzna

Dnia 11 grudnia w auli Przedszkola Samorządowego w Poniecu ogłoszono wyniki konkursu plastycznego pt."Poniec- moja mała ojczyzna" zorganizowanego z okazji 100-lecia odzyskania niepodległości przez Polskę. Organizatorami konkursu byli: Burmistrz Ponieca Pan Jacek Widyński oraz Dyrekcja Przedszkola Samorządowego w Poniecu. Koordynatorkami były panie: Agnieszka Frąckowiak, Natalia Kasprzak i Anna Hyla.
Komisja konkursowa wyróżniła prace dzieci w kategoriach wiekowych:

3-4-latki
I miejsce Emilia Walkowiak – grupa Zajączki
II miejsce Liliana Nawrocka – grupa Krasnale
III miejsce Olga Frąckowiak - grupa Muminki

5-6-latki
I miejsce Wiktoria Ferens- grupa Pszczółki
II miejsce Szymon Majchrzak - grupa Żabki
III miejsce Paweł Dudkowiak - grupa Żabki

Każde dziecko od Pana Burmistrza i Pani Dyrektor otrzymało nagrodę oraz dyplom.
Serdecznie dziękujemy wszystkim rodzicom i dzieciom za udział w konkursie.

Zapraszamy do galerii

zuchy.mikol.2018

18 dzielnych zuchów z ponieckiej gromady Leśne Skrzaty wzięło udział w dorocznym rajdzie mikołajkowym organizowanym przez Hufiec ZHP w Lesznie. Gościliśmy w Szkole Podstawowej nr 13 w Lesznie, gdzie spotkały się zuchy z Pawłowic, Kąkolewa, Lasosic, Dąbcza, Leszna i Ponieca. Motywem przewodnim biwaku była baśń "królowa Śniegu". W ciągu dwóch dni nasze zuchy pracowały jak mrówki, aby zdobyć sprawność "Człowiek zimy". Przygotowały zimową inscenizację, zbudowały zamek Królowej Śniegu oraz wykonały dla niej wspaniałą suknię, wyprodukowały niezliczoną ilość papierowych płatków śniegu, wzięły udział w grze terenowej, bawiły się z innymi zuchami, ćwiczyły samodzielność i zaradność, a na dobranoc wysłuchały baśni H. CH. Andersena "Królowa śniegu" czytanej przez druhny. Bawiliśmy się  znakomicie!

Więcej zdjęć:
https://www.facebook.com/Gromada-Zuchowa-Le%C5%9Bne-Skrzaty-w-Poniecu-382906751883525/

mikołaj hala

Mikołajki w hali Ośrodka Sportu i Rekreacji w Poniecu to już gminna tradycja. Po raz kolejny, tym razem w niedzielę 9 grudnia poniecki obiekt wypełniły tłumy spragnionych wrażeń dzieci wraz z rodzicami, chcących wspólnie świętować ten radosny dzień. Po oficjalnym rozpoczęciu imprezy przez prezesa OSiR-u Łukasza Idowiaka dzieci doczekały się wizyty upragnionego Mikołaja. Podczas spotkania ze swoim ulubieńcem otrzymywały łakocie oraz miały okazje na wspólne pamiątkowe zdjęcie. Oprócz zdjęć z Mikołajem dodatkową atrakcją była specjalnie przygotowana na ten dzień sceneria gdzie była okazja do zrobienia pięknej rodzinnej fotografii.

Czytaj całość

piast wigilia 2018

Zbliżające się święta Bożego Narodzenia były doskonałą okazją, aby spotkać się przy wigilijnym stole i oprócz tradycyjnych życzeń podsumowano mijający, pełen sportowych wrażeń rok.

trampoliny

Blisko czterdziestoosobowa grupa ze świetlic środowiskowych działających na terenie gminy Poniec udała się 7 grudnia do Leszna, by aktywnie i miło spędzić czas w Parku Trampolin Jump World. Wyjazd został zorganizowany w ramach Mikołajek – jako nagroda dla uczęszczających dzieci na zajęcia popołudniowe.

ops dzień socjalnego 2018

Tradycją powiatu gostyńskiego stało się docenianie pracowników pomocy społecznej, którzy wykonują trudną, ale niewidoczną na co dzień, pracę. Doskonałą okazją ku temu są obchody święta pracowników pomocy społecznej i systemu wsparcia rodziny, czyli Dnia Pracownika Socjalnego, które w powiecie gostyńskim przybierają corocznie uroczysty charakter. Jest to wyraz szacunku dla tej pracy, jej roli i społecznego znaczenia.
Tegoroczne obchody w Powiecie Gostyńskim zaszczycił swoją obecnością Łukasz Krysztofiak Dyrektor Wydziału Polityki Społecznej Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu.

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2018 roku  poz. 884 ze zmianami) zwołuję III Sesję Rady Miejskiej w Poniecu na dzień 20 grudnia 2018 roku o godz. 10:00 w sali Gminnego Centrum Kultury w Poniecu.

Porządek obrad III Sesji Rady Miejskiej :
1. Otwarcie,
2. Sprawozdanie Burmistrza Ponieca i Przewodniczącego Rady Miejskiej w Poniecu z działalności w okresie międzysesyjnym i realizacji uchwał podjętych na poprzedniej sesji,
3. Interpelacje i zapytania radnych,
4. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w uchwale Rady Miejskiej w Poniecu nr XXX/241/2017 z dnia 20 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Poniec na lata 2018-2032,
5. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w uchwale w sprawie uchwały budżetowej Gminy Poniec na rok 2018,
6. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Poniec na lata 2019-2032,
7. Podjęcie uchwały w sprawie uchwały budżetowej Gminy Poniec na rok 2019,
8. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Gminy Piaski w roku 2019,
9. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia bonifikaty od opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości stanowiących własność Gminy Poniec,
10. Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności w ramach wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019 – 2023,
11. Podjęcie uchwały w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych w ramach wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023,
12. Podjęcie uchwały w sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania „Posiłek w szkole i w domu w Gminie Poniec” na lata 2019-2023,
13. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia Burmistrza Ponieca,
14. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów zabudowy techniczno – produkcyjnej, składów i magazynów oraz usług w obrębie miasta Ponieca i wsi Janiszewo,
15. Przyjęcie protokołu z II Sesji Rady Miejskiej,
16. Odpowiedzi na interpelacje zgłoszone na poprzednich sesjach,
17. Wolne wnioski i zapytania,
18. Zakończenie.


                                                 Z wyrazami szacunku
                                                 Przewodniczący Rady
                                                      /-/ Jerzy Kusz