18 września 2019 Imieniny obchodzą Dobrowit, Irena, Irma, Józef, Ryszarda, Stefania, Tytus, Zachariasz
Pałac w Łęce Wielkiej
zbudowany w 1870r. przez Leona Mielżyńskiego
w stylu angielskiego gotyku

Obiekt ten został zbudowany około 1870 roku w stylu neogotyku angielskiego dla Leona Mielżyńskiego. Jest to budynek zwrócony fasadą na wschód, murowany, piętrowy. Wzniesiony na planie prostokąta, z wieżą w narożu północno – wschodnim. Pałac posiada elewacje tynkowe, o bogatej dekoracji architektonicznej, zwieńczone wydatnym gzymsem i krenelażem. Ryzalit frontowy przedstawia płaskorzeźbę nadania właścicielom Łęki Wielkiej godności rycerskiej.
Ciekawe są również niektóre elementy wnętrza. Zwraca uwagę kasetonowy sufit holu. Znajdują się na nim herby rodów wielkopolskich. Sztukateria wnętrza w każdej sali jest odrębna i oryginalna.
W pałacu niegdyś znajdowało się bogate archiwum Mielżyńskich, które zostało przewiezione do Archiwum Państwowego w Poznaniu.
Sam pałac jest położony w parku krajobrazowym ciekawym pod względem dendrologicznym. Spotkamy w nim białe topole, wejmutki, klony pospolite, jesiony i platany.
Zabudowania dworskie składają się rządcówki wzniesionej na początku XX wieku, spichlerza z pierwszej połowy XIX wieku, drugiego spichlerza pochodzącego z drugiej połowy XIX wieku, dwóch dziewiętnastowiecznych stodół, obory i chlewni z tego samego stulecia oraz kilku współczesnych budynków gospodarczych. Z folwarcznego budownictwa przemysłowego zachowały się: gorzelnia i płatkarnia powstała w 1888 roku z przebudowanej i rozbudowanej obory

/źródło: „Wycieczki rowerowe w okolicach Ponieca”. Opracował Grzegorz Wojciechowski./