18 września 2019 Imieniny obchodzą Dobrowit, Irena, Irma, Józef, Ryszarda, Stefania, Tytus, Zachariasz

W dniu 3 lutego 2011r. Burmistrz Ponieca wydał Zarządzenie Nr 14/2011 w sprawie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych ze sfery działalności pożytku publicznego w Gminie Poniec w 2011 roku.

Zobacz zarządzenie


Burmistrz Ponieca w dniu 18 stycznia br. wydał Zarządzenie Nr 9/2011 dotyczące podziału środków zabezpieczonych w budżecie gminy Poniec na realizację zadań ze sfery działalności pożytku publicznego.

Zobacz zarządzenie

Gmina Poniec realizując zadania własne wynikające z art. 7 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. nr 142 poz. 1591 ze zmianami) powierza ich wykonanie organizacjom pozarządowym. Od roku 2005 powierzanie zadań odbywa się na zasadach określonych w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873 z późn. zmianami ).
 
 
W dniu 11 grudnia br. nastąpiło uroczyste otwarcie kompleksu boisk wielofunkcyjnych wybudowanych w ramach programu „Moje Boisko – ORLIK 2012”.
 

W rozgrywkach organizowanych przez OZPN Leszno bierze udział pięć drużyny z terenu gminy Poniec:

  • Klasa A – LKS „Kłos” Rokosowo
  • Klasa B – SKS „Promień” Sarbinowo
  • Junior młodszy – PKS „Piast” Poniec
  • Trampkarz – PKS „Piast” Poniec
  • Młodzik – PKS „Piast” Poniec

Zobacz terminarz rozgrywek w rundzie wiosennej

Kluby Sportowe działające na terenie Gminy Poniec