25 czerwca 2019 Imieniny obchodzą Albrecht, Eulogiusz, Lucja, Łucja, Tolisława, Wilhelm

IMG 1078

Radni Rady Miejskiej w Poniecu w dniu 19 czerwca br. jednogłośnie udzielili wotum zaufania oraz absolutorium Burmistrzowi Ponieca z tytułu wykonania budżetu gminy za 2018 rok.

zmiana w ruchu

W dniu 1 lipca 2019 r. zostanie wprowadzona nowa organizacja ruchu w obrębie rynku w Poniecu i ulicach do niego prowadzących. Pojazdy wjeżdżające na rynek będą miały obowiązek ustąpienia pierwszeństwa przejazdu pojazdom poruszającym się wokół rynku. Zastosowanie ruchu okrężnego w ul. Rynek przyczyni się do uspokojenia ruchu oraz zwiększenia bezpieczeństwa pieszych.

Prosimy o zwrócenie szczególnej uwagi
na nowe znaki pionowe i poziome.

Zmiana wprowadzi także obowiązek płatnego parkowania w obrębie ulicy Rynek.


gzwik.logo

Szanowni Państwo

W imieniu Gminnego Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Poniecu z/s w Drzewcach działając dla dobra mieszkańców, zwracam się z apelem o racjonalne korzystanie z wody.
Uprzejmie posimy o korzystanie z wody na cele socjalno - bytowe, a co za tym idzie, ograniczenie korzystania z wody na inne cele takie jak:
- podlewanie terenów zielonych,
- upraw rolnych i w ogródkach,
- mycie samochodów, 
- napełnianie basenów.

Sytuacja spowodowana jest upałami trwającymi od dłuższego czasu, co może spowodować brak wody na naszym ujęciu w Drzewcach, które zasila 80% mieszkańców. Pierwszym objawem jest zmniejszenie ciśniena w sieci wodociągowej jak również możliwość pojawienia się przerw w jej dostawie.

Należy pamiętać, że przy takich upałach o pożar nie trudno, a co za tym idzie konieczność możliwości korzystania w infrastruktury zainstalowanej na sieci w postaci hydrantów p.poż.

Proszę o zastosowanie się do naszego apelu, aż do odwołania.

                                                                     Z poważaniem
                                                   /-/ Mariusz Bartz - Kierownik

kajaki 2019

OSiR w Poniecu Sp. z o.o. zachęca do uczestnictwa w II Wakacyjnym Spływie Kajakowym, który odbędzie się 7 lipca br. na rzece Barycz na odcinku Sądowel - Osteno.

Informacje ogólne:
Zbiórka uczestników 7 lipca o godz. 7:30 na parkingu przed halą widowiskowo - sportową. Wyjazd godz. 7.45. Spływ odbędzie się na rzece Barycz na odcinku między Sądowelem a Osetnem. Długość trasy to ok 15 km. Czas trwania spływu 4-4,5 godziny. Po spływie Organizator zaprasza na wspólne ognisko.

Osoby niepełnoletnie mogą wziąć udział w spływie TYLKO pod opieką rodziców/opiekunów.

REGULAMIN SPŁYWU - KARTA UCZESTNIKA

herb c

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2019 roku  poz. 506 ze zmianami) zwołuję VIII Sesję Rady Miejskiej w Poniecu na dzień 19 czerwca 2019 roku o godz. 14:00  w  sali Gminnego Centrum Kultury w Poniecu.